2009-06-17

Koncept početí

Kde začít.... Začněme třeba u početí koncepce. Pečlivě se chystáte, dolaďujete detaily, hlubokomyslně se rozplýváte nad tím, jak silně jste s tímto tématem spjati a téměř s nadpozemskou něhou klepete na klávesnici počítače. Ale už v tomto momentu mizí ostražitost a v jinak smysluplném textu se zakořeňuje problém. Problém početí.
A jste na místě. Očekává vás fáze oslavy početí koncepce. Přednášíte, duchaplně reagujete na otázky, procítěně spojujete přítomné s nepřítomným a to vše s vážným výrazem odborníka na slovo vzatého. Vše klape jako na drátku. O početí nemáte ani tušení.
Finální fáze už vás nemůže překvapit. Prořečnili jste se jistojistě ke zdárnému výsledku. O početí stále nemáte ani tušení. Přesto se již blíží okamžik odhalení početí Stanislava Červenky. Komentář zkoušejícího je vcelku příjemný a obohacující. Jako studentku češtiny vás samozřejmě trochu pobaví zmínka o několika čechismech, které se vloudily do anglické prezentace. Ale co pokračuje dál vás spíš dostane. Zalistujte si teď ve slovníčku a najděte slova concept a conception. A hádejte, co jsem téměř 15 minut fundovaně hlásala o Angažovaném učení Stanislava Červenky - o české koncepci čítající 10 základních principů. Početí jako blázen. Zářným příkladem mého dnešního úspěchu budiž následující věta: Organization is based on the conception of Stanislav Červenka.